"ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ."
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: "ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. "
Δ/ΝΣΗ: Δ.Δ. ΒΑΤΣΟΥΝΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Τ.Κ. 43060 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: Στο Μετοχικό Κεφάλαιο της "ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ Α.Ε." μετέχει η κοινότητα Βατσουνιάς (σήμερα Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Μουζακίου) με το 35% των μετοχών και κάτοικοι της κοινότητας με το 65% των μετοχών.
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Το Διοικητικό ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ "ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε." απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

1. Αλεξανδρής Γεώργιος του Ευαγγέλου ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2. Απoστολός Μιλτιάδης του Κωνσταντίνου ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3. Κάντζιος Ανδρέας του Δημητρίου ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

4. Κάντζιος Δημήτριος του Αποστόλου ΜΕΛΟΣ

5. Θεοφάνης Στάθης του Δημοσθένη ΜΕΛΟΣ

Η Κοινότητα Βατσουνιάς βρίσκεται στους πρόποδες των ανατολικών Αγράφων στην ορεινή περιοχή του Νομού Καρδίτσας 10 χιλιόμετρα βόρεια του Δήμου Μουζακίου. Είναι η πρώτη κοινότητα που συναντάμε από τα χωριά που απαρτίζουν την περιοχή της Αργιθέας.

ΒΑΤΣΟΥΝΙΑ

Η Βατσουνιά είναι από τα ελάχιστα χωριά εκ του συνόλου των 70 χωριών του ορεινού όγκου του Νομού Καρδίτσας που θεωρείται βιώσιμο, έχει δε και πολλούς νέους που ασχολούνται με διάφορες αγροτικής φύσεως εργασίες. Η φυσική ομορφιά της περιοχής είναι ανεπανάληπτη, η δε πρόσβαση της είναι εύκολη, δεδομένου ότι ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει την περιοχή με τον Δήμο Μουζακίου είναι ασφαλτοστρωμένος.