Η Κοινότητα Βατσουνιάς μαζί με πολλούς κατοίκους ίδρυσε την Κοινοτική Επιχείρηση Λαϊκής Βάσης για την εκμετάλλευση των νερών της περιοχής και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 600 KW, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποιεί τα νερά για την άρδευση των καλλιεργούμενων εκτάσεών της. Το προϊόν (ηλεκτρική ενέργεια) αξιοποιείται άμεσα με την πώληση του στη ΔΕΗ. Με τον τρόπο αυτό προκύπτουν σημαντικά έσοδα που χρησιμοποιούνται για την βιοτική ανάπτυξη της Κοινότητας. Επιπλέον, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.
Η παραγωγή ενέργειας προέρχεται από τη χρήση ανανεώσιμης πηγής και δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Αντιθέτως, προάγεται η εξοικονόμηση ενέργειας για την εθνική οικονομία, αφού η ΔΕΗ μειώνει την κατανάλωση εισαγόμενου καυσίμου που χρησιμοποιεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας