ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.
Διεύθυνση:
Δ.Δ. ΒΑΤΣΟΥΝΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
43 060

Τηλέφωνο: 24450 61260
Fax: 24450 61100